Kalite Politikamız

 • Ürünlerin zamanında teslim etmek
 • Çalışanlarımıza ve doğal çevreye zarar vermeyecek en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak
 • İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Çevre Politikası

 • Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak
 • Çevreye zararlı atıkların kullanılmasını minimuma indirgenmesini sağlamak.
 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve Ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslar ası tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek
 • Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlemeye çalışmak
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev biliriz.